เบอร์ลิน

เบอร์ลิน

เบอร์ลิน

เบอร์ลิน (เยอรมัน: Berlin แบร์ลีน) เป็นเมืองหลวงและรัฐหนึ่งในสิบหกรัฐสหพันธ์ของประเทศเยอรมนี มีประชากร 3.4 ล้านคนในเขตเมือง มากที่สุดในเยอรมนี และมากเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป เป็นศูนย์กลางของเขตนครหลวงเบอร์ลิน-บรันเดินบวร์ค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี มีประชากรในเขตนครหลวงรวม 5 ล้านคนจาก 180 ชาติ มากเป็นอันดับเก้าในสหภาพยุโรปเบอร์ลินเป็นหนึ่งในศูนย์กลางที่มีอิทธิพลที่สุดของยุโรป ในด้านการเมือง วัฒนธรรม สื่อสารมวลชน และวิทยาการเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของการคมนาคมทางอากาศและทางรางของทวีป พื้นฐานเศรษฐกิจของเมืองคือธุรกิจบริการอันหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ บริษัทด้านสื่อ การบรีการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเบอร์ลินเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นอันดับสามของยุโรปอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมถึง วิศวกรรมจราจร ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไอที อุตสาหกรรมยานยนต์ สุขภาพ วิศวกรรมชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ มหานครแห่งนี้เป็นบ้านของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย การแข่งขันกีฬา ออร์เคสตรา พิพิธภัณฑ์ และบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก[11] ภูมิทัศน์นครและมรดกทางประวัติศาสตร์ของเบอร์ลินทำให้มันนิยมถูกใช้เป็นฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์[12] นครแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องเทศกาล สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแนวทดลอง (อาวองการ์ด) ชีวิตกลางคืน และคุณภาพชีวิตในระหว่างทศวรรษที่ผ่านมาเบอร์ลินได้วิวัฒน์ไปสู่จุดรวมของปัจเจกชนและศิลปินหนุ่มสาวมากมายหลากหลายชาติจากทั่วโลก ที่ถูกดึงดูดด้วยวิถีชีวิตแบบเสรีและจิตวิญญาณแห่งกาลเวลาสมัยใหม่ (modern zeitgeist

เบอร์ลิน ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของเยอรมนี ประมาณ 70 กม. (44 ไมล์) ทางตะวันตกของพรมแดนโปแลนด์ ภูมิประเทศของเบอร์ลินนั้นถูกกัดเซาะให้เป็นอย่างปัจจุบันโดยธารน้ำแข็งระหว่างยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด ใจกลางเมืองทอดตัวตามแนวแม่น้ำชเปร ในหุบเขาธารน้ำแข็งโบราณเบอร์ลิน-วอร์ซอ (Berlin-Warsaw Urstromtal) ซึ่งก่อตัวโดยน้ำที่ไหลละลายจากธารน้ำแข็งในตอนสิ้นสุดยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด หุบเขาธารน้ำแข็งโบราณดังกล่าวทอดตัวระหว่างที่ราบสูงบาร์นิมตอนล่าง (low Barnim) ไปทางเหนือ และที่ราบสูงเทลโทว์ (Teltow) ไปทางใต้ แม่น้ำชเปรบรรจบกับแม่น้ำฮาเฟิล ที่เขตสปันเดา ทางตะวันตกสุดของเบอร์ลิน โดยไหลจากทางตอนเหนือไปทางตอนใต้ผ่านเบอร์ลินตะวันตก เส้นทางของแม่น้ำฮาเฟิลนั้นเหมือนกับทะเลสาบที่เชื่อมกัน โดยแห่งที่ใหญ่ที่สุดคือ ทะเลสาบเทเกเลอร์เซ (Tegeler See) และ โกรซเซอร์วานเซ (Großer Wannsee) มีชุดทะเลสาบจำนวนหนึ่งไหลสู่แม่น้ำชเปรตอนบนเช่นกัน โดยไหลผ่านทะเลสาบโกรซเซอร์มึงเกิลเซ (Großer Müggelsee) ในเบอร์ลินตะวันออก

ภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์ เบอร์ลินบนแม่น้ำชเปรและหอกระจายภาพในตอนกลางคืนหน้าตาของนครเบอร์ลินในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากบทบาทนำของมันในประวัติศาสตร์เยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่ 20 รัฐบาลแห่งชาติแต่ละชุดล้วนตั้งอยู่ในเมืองแห่งนี้ จักรวรรดิเยอรมัน ค.ศ. 1871สาธารณรัฐไวมาร์นาซีเยอรมนีเยอรมนีตะวันออก และเยอรมนีในปัจจุบันที่รวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างอันทะเยอทะยานมากมาย แต่ละโครงการล้วนมีคุณลักษณะโดดเด่นในตัวเอง เบอร์ลินถูกทำลายอย่างหนักจากการทิ้งระเบิดหลายครั้งระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง อาคารเก่าหลายหลังที่รอดพ้นจากการทิ้งระเบิดดังกล่าวได้ถูกรื้อถอนในคริสต์ทศวรรษที่ 1950 และ 1960 ทั้งในฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก การรื้อถอนดังกล่าวจำนวนมากริเริ่มโดยโครงการสถาปัตยกรรมระดับเทศบาล เพื่อสร้างย่านที่พักอาศัยหรือย่านธุรกิจและถนนสายหลัก ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครเหมือนของเบอร์ลินได้ก่อร่างสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์อันน่าตื่นตาของเมืองแห่งนี้ ในฝั่งตะวันออก เราจะพบอาคาร “พลาทเทนเบา” (Plattenbau เป็นอาคารที่ส่วนต่าง ๆ ถูกสร้างสำเร็จจากที่อื่นและถูกขนมาประกอบ ณ ที่ก่อสร้าง) จำนวนมาก ซึ่งหวนให้นึกถึงความทะเยอทะยานของโลกตะวันออก (Eastern Bloc) ที่จะสร้างบริเวณที่พักอาศัยอันสมบูรณ์แบบ ด้วยสัดส่วนคงที่ของร้านค้า สถานเลี้ยงเด็ก และโรงเรียน ความต่างเล็กน้อยระหว่างฝั่งตะวันออกเดิมและฝั่งตะวันตกเดิมอีกอย่างก็คือการออกแบบตัวคนสีเขียวสีแดงในไฟจราจรที่ทางข้ามถนน (อัมเพิลแมนเชน Ampelmännchen ในภาษาเยอรมัน) แบบของฝั่งตะวันออกนั้นถูกคงเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ในระหว่างการเปลี่ยนสัญญาณจราจรทั่วเยอรมนีให้เป็นแบบเดียวกันหมดภายหลังการรวมประเทศ อัมเพิลแมนเชนแบบตะวันออกนั้นในปัจจุบันถูกใช้ในฝั่งตะวันตกของเมืองเช่นกัน หอกระจายภาพเบอร์ลิน (Fernsehturm) ที่อเล็กซานเดอร์พลัทซ์ ในเขตมิทเทอ สูง 368 เมตร เป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับสองในสหภาพยุโรป สร้างในปีค.ศ. 1969 เราสามารถมองเห็นหอนี้ได้จากเกือบทุกเขตศูนย์กลางของเมือง ในหอที่ระดับความสูง 204 เมตร มีชั้นสังเกตการณ์มุมสูงซึ่งเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองได้ จากตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของถนน คาร์ล มาร์กซ์ อัลลี (Karl-Marx-Allee) ซึ่งทอดตัวไปทางทิศตะวันออก ตามแนวถนนนี้เป็นอาคารที่อยู่อาศัยที่เตือนให้ระลึกอดีต อาคารเหล่านี้ออกแบบในแนวคลาสสิกสังคมนิยม (Socialist Classicism Style) ของยุคสตาลิน ติดกับพื้นที่หอกระจายภาพนั้นคืออาคารที่ว่าการเมือง มีชื่อว่า Rotes Rathaus (ที่ว่าการเมืองสีแดง) ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมอิฐแดงของมัน ด้านหน้าของที่ว่าการเมืองมีน้ำพุเนปจูน Neptunbrunnen ซึ่งเป็นน้ำพุที่ประดับด้วยฉากจากตำนานเทพปกรณัมอีสท์ไซด์แกลลอรี (East Side Gallery) เป็นนิทรรศการกลางแจ้งของงานศิลปะที่วาดลงไปโดยตรงบนส่วนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ของกำแพงเบอร์ลิน มันเป็นหลักฐานของการแบ่งแยกเมืองในสมัยก่อนที่ยังหลงเหลืออยู่ชิ้นใหญ่ที่สุด มันเพิ่งจะบูรณะเสร็จเมื่อไม่นานมานี้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 ยูเนสโกได้ประกาศให้โครงการที่พักอาศัยแนวสมัยใหม่นิยมในเบอร์ลินหกแห่งเป็นมรดกโลกกลุ่มอาคารที่พักอาศัยดังกล่าวสร้างขึ้นในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ช่วงปีค.ศ. 1913 – 1934 ในสมัยสาธารณรัฐไวมาร์ กลุ่มอาคารซึ่งออกแบบโดยสถาปนิกอาวองการ์ด บรูโน เทาต์ มาร์ทิน วากเนอร์ วอลเตอร์ โกรเปียส และฮันส์ ชาเราน์ เหล่านี้ ได้กลายเป็นตัวแบบของที่พักเพื่อสังคม ซึ่งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยชนชั้นกรรมาชีพที่มีรายได้น้อย และปฏิรูปความคิดด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม และการผังเมือง อาคารเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอพาร์ตเมนต์สมัยใหม่รุ่นแรกของโลก ที่มีครัว ห้องน้ำ ระเบียง และหน้าต่างที่ใหญ่เพียงพอ จากมรดกโลกจำนวนทั้งหมด 850 แห่ง อาคารเหล่านี้เป็นหนึ่งในเพียง 21 แห่งจากยุคสมัยใหม่

ข้อดีของหวยออนไลน์และความแตกต่างของหวยใต้ดิน

สามารถแทงได้ทุกเลข ไม่ว่าจะเป็นเลขเด็ดเลขดังขนาดไหน ก็เป็นรับแทงได้ทุกเลขไม่มีอั้น ไม่เหมือนกับหวยใต้ดินพอมีเลขดังนิดังหน่อยก็ปิดรับแทงไปดื้อๆ หรือบางเจ้ารับแทงแต่จ่ายให้แค่ครึ่งเดียวก็มี บางงวดปิดรับแบบจะไม่เหลือเลขให้แทงเลยก็มีแล้วแบบนี้ผู้เล่นจะไปหาเลขเด็ดๆ มาเลขกันทำไม เราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าคนไทยใส่ใจเรื่องการหาเลขมากแค่ไหน บางคนถึงขั้นลงทุนเพื่อที่จะให้ได้เลขเด็ดมาลุ้นสนุกๆ ก็มี

ปิดรับแทงช้ากว่าใครเพื่อน เว็บแทงหวย สามารถเปิดให้ผู้เล่น แทงหวยออนไลน์ ได้ถึง 15:00 น. ที่เหลือไม่กี่นาทีหวยก็จะทำการออกรางวัลแล้ว ซึ่งเป็นอะไรที่ถูกใจคอหวยเป็นอย่างมากเพราะคนเรามีเวลาว่างไม่เท่ากันทุกคน บางคนอาจพึ่งจะนึกขึ้นได้ว่าวันนี้หวยออก หรือบางคนพึ่งจะฝันได้เลขเด็ดมา ถ้าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินช้าสุดก็ก่อนเที่ยงทั้งนั้น เพราะทางผู้รับจะต้องเลือกเลขไปใส่ใน เว็บหวยออนไลน์ อีกทีเช่นกัน ทำให้ต้องรีบปิดรับเร็วเพราะกลัวว่าจะส่งหวยไม่ทัน เนื่องจากเจ้ามือหวยใต้ดินส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะรับไว้เอง เพราะการส่งไปที่เว็บหวยก็จะได้ส่วนต่างในเรื่องของราคาส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ ทำให้เจ้ามือใต้ดินได้กำไรส่วนนี้

จะดีกว่าไหมถ้าผู้เล่นแทงหวยกับ เว็บหวยออนไลน์โดยตรง เพื่อที่จะได้รับเงินไปคนเดียวเต็มๆ โดยที่ไม่ต้องผ่านคนกลางอีกที ที่สำคัญหวยออนไลน์ได้เงินไว ถูกเมื่อไหร่ทางเว็บไซต์จะเคลียร์เงินให้ทันที ไม่เหมือนเจ้ามือหวยที่จะต้องรออย่างต่ำ 1 วัน หรือบางที่ให้ช้าหลายวันก็มี

แทงหวยออนไลน์ การเล่นหวยจริงๆ ผ่านเว็บแทงหวยออนไลน์ ซึ่ง กติกาการเล่นอะไรต่างๆเหมือนการซื้อหวยจริงๆทุกประการเลยครับ การตรวจผลก็แน่นอนว่าตรวจจาก ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล นั้นแหละครับ มีให้แทงหวยทุกรูปแบบ แทงหวยรัฐบาลไทย แทงหวยชุดลาว แทงหวยฮานอย แทงหวยยี่กี แทงหวยหุ้น โดยในการเล่นหวยผ่านเว็บแทงหวยออนไลน์นั้น เข้าจะมีให้เลือกเล่น ว่าจะเป็น 3 ตัว 2 ตัว บน/ล่าง โต๊ด หรือตรง ก็ได้เช่นเดียวกันกับการซื้อหวยใต้ดินนั้นแหละครับ หรือจะเล่นเลขวิ่งบน วิ่งล่าง ก็ยังได้ครับ ซึ่งเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ที่จะแนะนำก็คือ เว็บแทงหวยออนไลน์ จ่ายสูงที่สุด บาทละ 900