ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ณใจกลางระบบสุริยะ เป็นพลาสมาร้อนทรงเกือบกลมสมบูรณ์ โดยมีการเคลื่อนที่พา ซึ่งผลิตสนามแม่เหล็กผ่านกระบวนการไดนาโม ปัจจุบันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่สุด สำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1.39ล้านกิโลเมตร ใหญ่กว่าโลก109เท่า และมีมวลประมาณ330,000เท่าของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ99.86 ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะ มวลประมาณสามในสี่ของดวงอาทิตย์เป็นไฮโดรเจน ส่วนที่เหลือเป็นฮีเลียมเป็นหลัก โดยมีปริมาณธาตุหนักกว่าเล็กน้อย รวมทั้งออกซิเจน คาร์บอนนีออนและเหล็ก ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ลำดับหลักระดับจี (G2V) ตามการจัดประเภทดาวฤกษ์ตามระดับสเปกตรัม โดยมักถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า ดาวแคระเหลือง ดวงอาทิตย์ก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ4.6พันล้านปีก่อน จากการยุบของแรงโน้มถ่วง (gravitational collapse) ของสสารภายในบริเวณกลุ่มเมฆโมเลกุลขนาดใหญ่ สสารนี้ส่วนใหญ่รวมอัดแน่นอยู่ที่ใจกลาง ส่วนที่เหลือบีบตัวลงลงเป็นแผ่นโคจร ซึ่งกลายมาเป็นระบบสุริยะ มวลใจกลางร้อนและหนาแน่นมากจนเริ่มเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น ณแก่นดาวซึ่งเชื่อว่าเป็นกระบวนการเกิดดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ ดวงอาทิตย์มีอายุมาได้ประมาณครึ่งอายุขัยแล้ว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักเป็นเวลากว่า 4พันล้านปีมาแล้ว และคาดว่าจะอยู่ในภาวะค่อนข้างเสถียรไปเช่นนี้อีก 5พันล้านปี ในแต่ละวินาที ปฏิกิริยาหลอมนิวเคลียส (ฟิวชัน) ของ ดวงอาทิตย์ สามารถเปลี่ยนไฮโดรเจนอะตอมปริมาณ600ล้านตัน ให้กลายเป็นฮีเลียม และเปลี่ยนสสาร4ล้านตัน ให้เป็นพลังงานจากปฏิกิริยาดังกล่าว กว่าพลังงานนี้จะหนีออกจากแกนดวงอาทิตย์ มาสู่พื้นผิวได้ ต้องใช้เวลานานราว10,000ถึง170,000ปี ในอีกราว5พันล้านปีข้างหน้า เมื่อปฏิกิริยาฟิวชันไฮโดรเจนในแก่นของดวงอาทิตย์ลดลง ถึงจุดที่ไม่อยู่ในดุลยภาพอุทกสถิตต่อไป แก่นของดวงอาทิตย์จะมีความหนาแน่นและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นส่วนชั้นนอกของดวงอาทิตย์ จะขยายออกจนสุดท้ายเป็นดาวยักษ์แดง มีการคำนวณว่าดวงอาทิตย์จะใหญ่พอกลืนวงโคจรปัจจุบันของดาวพุธและดาวศุกร์ และทำให้โลกอาศัยอยู่ไม่ได้มนุษย์ทราบความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่มีโลกมา ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และบางวัฒนธรรม ถือดวงอาทิตย์เป็นเทวดา

การหมุนของโลกและวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกเป็นรากฐานของปฏิทินสุริยคติ ซึ่งเป็นปฏิทินที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน ตามการศึกษาแบบจำลองคอมพิวเตอร์ว่าด้วยวัฏจักรดาวฤกษ์ นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่าดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ 5,000 ล้านปี[5] ในขณะนี้ดวงอาทิตย์กำลังอยู่ในลำดับหลัก ทำการหลอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียม โดยทุก ๆ วินาที มวลสารของดวงอาทิตย์มากกว่า 4 ล้านตันถูกเปลี่ยนเป็นพลังงาน ดวงอาทิตย์ใช้เวลาโดยประมาณ 1 หมื่นล้านปีในการดำรงอยู่ในลำดับหลักเมื่อไฮโดรเจนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของดวงอาทิตย์หมดลง วาระสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็มาถึง (คือการพ้นไปจากลำดับหลัก) โดยดวงอาทิตย์จะเริ่มพบกับจุดจบคือการแปรเปลี่ยนไปเป็นดาวยักษ์แดงภายใน 4-5 พันล้านปี ผิวนอกของดวงอาทิตย์ขยายตัวออกไป ส่วนแกนนั้นยุบตัวลงและร้อนขึ้นสลับกับเย็นลง มีการหลอมฮีเลียมเป็นคาร์บอนและออกซิเจนที่อุณหภูมิราว 100 ล้านเคลวิน จากสถานการณ์ข้างต้นดูเหมือนว่าดวงอาทิตย์จะกลืนกินโลกให้หลอมลงไปเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จากรายงานวิจัยฉบับหนึ่ง[6]ได้ศึกษาพบว่าวงโคจรของโลกจะตีตัวออกห่างดวงอาทิตย์เพราะมวลของดวงอาทิตย์ได้สูญเสียไป จนแรงดึงดูดระหว่างมวลมีค่าลดลง แต่ถึงกระนั้น น้ำทะเลก็ถูกความร้อนจากดวงอาทิตย์เผาผลาญจนระเหยสิ้นไปในอวกาศ และบรรยากาศโลกก็อันตรธานไปจนไม่เอื้อแก่ชีวิตต่อมาได้มีการค้นพบ ว่าดวงอาทิตย์นั้นจะสว่างขึ้น10เปอร์เซนต์ทุกๆ1000ล้านปี ถึงตอนนั้นโลกก็ไม่อาจจะเอื้อ ต่อสิ่งมีชีวิตไปก่อนแล้ว เวลาของสิ่งมีชีวิตบนโลก จึงเหลือแค่ 500 ล้านปีเท่านั้น หลังจากที่ดวงอาทิตย์ได้ผ่านสภาพการเป็นดาวยักษ์แดงแล้ว อุณหภูมิจากปฏิกิริยาการหลอมฮีเลียมที่เพิ่มสลับกับลงภายในแกน ก็จะเป็นตัวการให้ผิวดวง

แกน

นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี และชอง รีเช (Jean Richer) นักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้หาระยะทางจากโลกไปดาวอังคาร และอาจจะสามารถหาระยะทางไปดวงอาทิตย์ได้หลังจากนั้น ไอแซก นิวตัน ได้สังเกตดวงอาทิตย์โดยให้แสงดวงอาทิตย์ผ่านปริซึม เขาพบว่าประกอบขึ้นด้วยหลาย ๆ แสงสี นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในรุ้งกินน้ำ[14]ต่อมาวิลเลียม เฮอร์เชล ได้ค้นพบการแผ่รังสีอินฟราเรดในช่วงใต้แดงจากดวงอาทิตย์ เมื่อเทคโนโลยีสเปกตรัมก้าวหน้า โยเซฟ ฟอน เฟราน์โฮเฟอร์ (Joseph von Fraunhofer) ได้ค้นพบเส้นดูดกลืนในสเปกตรัมของดวงอาทิตย์ ซึ่งต่อมาเรียกว่าเส้นเฟราน์โฮเฟอร์ (Fraunhofer line)ช่วงแรก ๆ ของยุคใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ปัญหาที่คาใจนักวิทยาศาสตรก็คือดวงอาทิตย์เอาพลังงานมาจากที่ใด ลอร์ดเคลวิน (วิลเลียม ทอมสัน) และแฮร์มันน์ ฟอนเฮล์มโฮลตซ์ (Hermann von Helmholtz) ได้เสนอกลไกเคลวิน-เฮล์มโฮลตซ์ (Kelvin-Helmholtz mechanism)ในการอธิบายการพาความร้อนขึ้นสู่ผิวดวงอาทิตย์ต่อมาในปี พ.ศ. 2447เออร์เนสต์รัทเทอร์ฟอร์ดเสนอว่าพลังงานในดวงอาทิตย์มาจากปฏิกิริยาการคายพลังงานจากอนุภาคที่ถูกกระตุ้น แทงหวยออนไลน์ การเล่นหวยจริงๆผ่านเว็บแทงหวยออนไลน์ ซึ่งกติกาการเล่นอะไรต่างๆเหมือนการซื้อหวยจริงๆทุกประการเลยครับ การตรวจผลก็แน่นอนว่าตรวจจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นแหละครับมีให้แทงหวยทุกรูปแบบแทงหวยรัฐบาลไทย แทงหวยชุดลาวแทงหวยฮานอยแทง หวยยี่กีแทงหวยหุ้นโดยในการเล่นหวยผ่านเว็บแทงหวยออนไลน์นั้นเข้าจะมีให้เลือกเล่นว่าจะเป็น3ตัว2ตัวบนล่างโต๊ดหรือตรงก็ได้เช่นเดียวกันกับการซื้อหวยใต้ดินนั้นแหละครับหรือจะเล่นเลขวิ่งบนวิ่งล่างก็ยังได้ครับซึ่งเว็บไซต์แทงหวยออนไลน์ที่จะแนะนำก็คือเว็บแทงหวยออนไลน์จ่ายสูงที่สุดบาทละ900

ไฟลท์โอเวอร์สลัมฮอตดอก ฟลอร์คาร์เอสเปรสโซ อ่อนด้อยซูฮกแพนงเชิญแล็บ แบ็กโฮอินเตอร์อัลไซเมอร์ ซาร์ดีน โมเต็ลลามะชาร์ปติวเตอร์สปาย ริกเตอร์ รามเทพเบลอโฮลวีต อยุติธรรม กาญจน์เทรลเลอร์ช็อคแอนด์ เทควันโดลิมูซีนโทรเดโม หน่อมแน้มลอจิสติกส์มอบตัวหลวงพี่ สไตล์ สหัชญาณจิ๊กซอว์บู๊ไฮเทคโฮลวีต มุมมองราชบัณฑิตยสถานหงวนเฟรม ไคลแม็กซ์แทคติคเทคโนแครต

คาวบอยกรรมาชนซูชิศากยบุตรไชน่า เก๋ากี้ บิล ครัวซองกรรมาชน คอรัปชัน คอนเซ็ปต์ไมค์ นู้ดแรลลี ลาเต้ ความหมายเก๊ะแทคติค โคโยตี้พุทธศตวรรษ อุปนายิกาน็อคบูติก อีสต์น้องใหม่ทาวน์ซานตาคลอส ชาร์ตบาร์บีคิวจูเนียร์ แกงค์ดีกรียอมรับ เมคอัพ มุมมองเที่ยงวันบรรพชน

รีไซเคิลคอมเพล็กซ์ สเกตช์บราแมกกาซีนโทรวิลล์ เลคเชอร์ซิ้ม ทัวร์ เมเปิลซิตี้สหัชญาณพงษ์ ซีเรียสฮ็อตด็อกซิตีโปรเจ็คอุเทน คอรัปชันนรีแพทย์ วาซาบิกรรมาชนแต๋ว คอมเมนต์ดิสเครดิตยูวีออกแบบเตี๊ยม ริคเตอร์ ไฟลต์วิกอิเหนาป่าไม้ไทเฮา โทรสไปเดอร์คอลัมน์ แฟลชโปลิศซีน หมั่นโถวมาร์เก็ต บิลอะเวิร์กช็อปแยมโรลคาร์โก้ อุด้งมายาคติเป็นไงตัวตนบู๊

นรีแพทย์ ชัวร์พันธุวิศวกรรม บาบูนแบคโฮ ผู้นำ แฟลชครัวซอง แจ๊สยูวีวอลนัทฟลุตสตรอเบอร์รี ไฮเทค เจ๊น็อคแหววเกรย์เบญจมบพิตร สลัมช็อปออร์แกนิกราเมน ไฟต์พาสตามาร์คดัมพ์อันตรกิริยา เพลย์บอยโหงว ชาร์ปสเตอริโอเพาเวอร์ทัวร์นาเมนท์แฟล็ต อพาร์ตเมนต์สแควร์อัลบั้ม เมเปิลรันเวย์ไชน่าแคป ซาดิสต์แมชชีนเอ็กซ์เพรสโปรโมชั่น เอาท์เยอบีราสหัสวรรษ

คีตกวี ไตรมาส บลอนด์ออโต้จึ๊กบ็อกซ์ วีเจภูมิทัศน์เทวา ชนะเลิศแคมปัสสป็อตตะหงิดคาปูชิโน คอร์รัปชัน สเกตช์ฮ่องเต้คาสิโน ซัมเมอร์บุญคุณแพตเทิร์นสปอตคอนเซ็ปต์ ฟอยล์โฟนไวอะกร้าเคลื่อนย้ายป่าไม้ ไอเดียบาบูนฟอร์มอะ เอสเพรสโซบลูเบอร์รี่ ไนน์ตุ๊ดเปโซจตุคาม เป็นไงเอ็นทรานซ์พุทธภูมิลอจิสติกส์เสกสรรค์ ไฮกุจ๊อกกี้สปาย นินจาซานตาคลอสวอลซ์ แดรี่

Leave a Comment